September 


Als de zon uitbloeit
en de dagen korten.
Het strand niet meer boeit.
Het zuiden stopt met 't vullen van de borden,
dan is september daar.

Viermaal per dag processie:
nieuw deel van de schoolpassie.
De nieuwe boekentassen getoond
en de vakantie geloofd.
De vrienden onthaald
en ouwe schulden afbetaald.
De speelplaats heroverd
en de knikkers bovengetoverd.

Als de zon flauwer schijnt,
en de dagen korten.
De avonden kil worden.
De kinderen naar school gaan,
dan is september daar.