Leven (11-15)
 
11.
Nul maal nul plus nul blijft bitter weinig.
Tel daarbij één op
en deelt door één
Deze som verminder je met één
en we zijn weer
waar we begonnen zijn.     
Alle woorden voor niets
Al is het zero of NUL of  NIHIL
zijn LEEG
enkel LIEFDE is hoop
12.
Twintig jaren zijn onvoldoende om
Stotteren met ouwe tantes te omzeilen,
Gesprekken in rook opgelost.
Kom en lach en val van je berg.
Twintig conventionele lentes
Babelse spraakverwarring
Zeven verwaterde tantes
verzorgen de sering.
Dit is mijn eigen zijn.
Het verbreken van de rechte lijn.
De climax van een jong ontwaken.
Liefde is leven op een baken.
De verfomfaaide bureelkalender
De lege asbak
De vervallen radiozender,
De halfverbrande tak,
vertellen mij mijn leed
Een onherkenbaar portret 
van wie weet wie
siert de oude muur
                                                                                                              waarop mos welig tiert
Eenentwintig bevrijde kaarsen,
lachen met doofstomme bekoring.
Ouwe afgedankte laarzen
Herinneren aan tantes bekering.
13. (ongeluksgetal)
Zonder daarom bijgelovig te zijn;
Zelfs zonder gelovig te zijn;
Dertien blijft een gek getal.
Tot twaalf zijn alle waarden uniek
maar vanaf dertien is alles
of afgeleid of samengesteld
uit waardevolle componenten
die echter hun ik verliezen
in een poging groot te zijn.
14. (De zon in het oosten)
De Zon in het oosten
schijnt weer over
stad en veld
en bos waar
de vogels ontwaken
uit hun slaap en
terugdenken aan
gisteren
hoe ze ontsnapten
aan de netten van
vogelvangers
die ook al vandaag
op pad zijn 
op Jacht Zijn
Het leven van een VOGEL
is hoe dan ook
niet gemakkelijk
Denk aan
insecticides
bezoedelde lucht
vliegtuigen
De zon in het oosten
schijnt nochtans
voor Iedereen
zowel voor
mens
als dier
als plant
als steen
Ieder levend wezen
heeft RECHT op
zijn dosis
ZONNESTRALEN
en op zijn vrijheid.
Vogelvangers als sportmannen
gaan weer op pad
met netten
en lokvogels
Sport ?
Een eerlijke strijd ?
Wist je niet dat 
Zonneënergie
er is voor iedereen ?
15. (Noordpool)
Drink een afscheidsglas met mij
Drink een laatste glas met mij.
Het is April, op weg naar mei.
Laat de arend minnen.
Laat de valk met rust.
April, ik verlaat je, op zoek naar mei.
Rijden op een IJsland pony
over rotsen en sneeuwlandschappen
op zoek naar mei.
IJsberen eten uit mijn hand,
als waren we oude vrienden
zo streel ik hun pels.
De noordpool in mei is dezelfde
als in april,
even wit,
even verlaten,
even nutteloos.